Pic

Project Karakter

PROJECT | Karakter

Karakter heeft plannen gemaakt om verbeteringen ten aanzien van het flexwerken uit te werken. Deels door overleg/concentratieplekken te creëren en deels door gebieden van elkaar af te scheiden. Op twee plekken in het gebouw in Nijmegen was er vraag naar een grotere unit om daar in meer beslotenheid te kunnen bellen en overleggen nabij de flexruimtes.

Still Design heeft hier invulling aan kunnen geven door het leveren van Bubbles en het modulaire glaswandensysteem.
De geleverde Bubble - merged bestaat één unit verdeeld in twee ruimtes. 
De glaswanden zijn zeer geluidsisolerend en kunnen geleverd worden met een geluidsisolatiewaarde van 32 dB tot 41 dB