image

Open kantoorruimte of niet?

Een open kantoorruimte is een keuze. Je kiest voor sociale interactie en kennisuitwisseling. Goed voor het teamgevoel en het productief samenwerken. En efficiënt benutten van ruimte. Valkuilen zijn er ook: teveel afleiding en teveel geluid. Gebrek aan concentratie. Daar is wat aan te doen. We zetten de zaken voor je op een rijtje.

image

De voordelen van een Open Kantoorruimte:

 • Veel onderlinge contacten bevorderen het “wij-samen gevoel” en spontaan onderling overleg. Dat is smeerolie voor informele kennisoverdracht.
 • Geeft de werkruimte een dynamische uitstraling. Stimulerend voor de medewerkers en je voelt je er snel thuis.
 • Bevordert het flexwerken. Niemand heeft een vaste werkplek. Je gaat uit van een gemiddelde bezetting en bespaart op de huisvestingskosten.

 

image

Er zijn ook nadelen:

 • Kans op geluidoverlast veroorzaakt door collega’s is sterk aanwezig
 • Geluidoverlast schaadt de concentratie. Mensen zijn minder productief.
 • Mensen gaan vaker thuis werken waardoor contacten met collega’s afnemen en teamgevoel en kennisuitwisseling minder goed verlopen.

Still Design helpt je graag de voordelen van een open kantoor(tuin) te benutten  en de nadelen op te lossen:

 • We richten een kantoor akoestisch zo in dat alle activiteiten (bellen, spontaan overleg, vergaderen, geconcentreerd werken en ‘bijkletsen’) mogelijk zijn zonder dat collega’s elkaar onderling storen
 • De inrichting biedt de mate van privacy waar elke specifieke activiteit om vraagt
 • Een optimale akoestische oplossing is gebaseerd op een goede inventarisatie (akoestische scan) van de werkomgeving en processen in jouw werkomgeving
 • We hebben oplossingen in huis waarmee iedere gewenste vorm van privacy kan worden geboden zonder afbreuk te doen aan het open karakter van een kantoortuin
 • Onze akoestische oplossingen kenmerken zich door een hoge mate van efficiëntie en flexibiliteit. En daarnaast zijn ze een visuele verrijking van het interieur.
image

Search & Results in Utrecht

Toegepaste producten:


 • Callcenter bureauwanden
 • Vrijstaande dividers
 • Akoestische Visuals

Wil je met ons in gesprek voor vrijblijvend advies?

Neem contact op