Pic

Nicolaaskerk Kloosterburen

Nicolaaskerk Kloosterburen

Elkaar verstaan in de kerk

In het hartje van Kloosterburen staat boven op de wierde de monumentale Nicolaaskerk. Met een toren die teruggaat tot de late Middeleeuwen en een schip dat in de 19e eeuw opnieuw is herbouwd. De toren is in bezit van de Stichting Groninger kerken en de kerkruimte zelf is eigendom van de Stichting Sint Jan (de vastgoed beheer organisatie van de dorps/zorg coöperatie Klooster&Buren). In 2019 en begin 2020 is de kerk fors gerestaureerd. De banken zijn verwijderd en er is mooie open vloer ontstaan met een publiekstribune. Ideaal voor concerten, theater, bijeenkomsten, trainingen en yogales. De vloer en wanden van de kerk zijn voorzien vloerverwarming en de ramen zij van binnenuit geïsoleerd door plaatsing van dubbele voorzetramen. Hierdoor heeft de kerk een prettig binnenklimaat in alle seizoenen. 

De ingrepen in het interieur leidden er echter wel toe dat de akoestiek in de kerk een sterke galm opleverde. In een mate die het onmogelijk maakte vergaderingen, toneel en bijeenkomsten goed te kunnen volgen. Stichting SintJan vroeg Still Design om advies. Na een zorgvuldige meting van de akoestiek konden de adviseurs aangeven hoeveel geluid absorberend materiaal moest worden aangebracht. Omdat wanden niet beschikbaar waren vanwege de wandverwarming en bekleden van de tribune geen optie was moest gezocht worden naar objecten in de ruimte. De oplossing was het ophangen van twee ’sterren’ van akoestisch materiaal. Na de montage was het effect direct merkbaar. Een normaal gesprek kan weer gevoerd worden! Ook visueel bleek de oplossing bij veel bezoekers in de smaak te vallen. Een mooie combinatie tussen functioneel design en historische context. En er is voldoende galm gebleven om ook muziek mooi te laten klinken.

"Een normaal gesprek kan weer gevoerd worden!"
— G. Schlangen
Secretaris Stichting SintJan